Parkeerproducten

U kunt uw kaart opzoeken daar naar het "Actieve kaarten" scherm te gaan en hier het referentienummer en de opgegeven nummerplaat van uw parkeerkaart in te geven.

U kunt uw parkeerkaart betalen door naar de detailpagina van uw kaart te gaan. Indien uw kaart status "Gecontroleerd" is en een open saldo heeft kunt u op de knop "Betalen" drukken.

Hierna wordt u doorverbonden naar het betaalplatform van onze partner Ingenico

U kunt een nieuwe kaart aanvragen door naar het "Nieuwe aanvraag" scherm te gaan. Hier kunt u alle stappen doorlopen om een nieuwe kaart aan te vragen.

U kunt uw parkeerkaart verlengen door naar de detailpagina van uw kaart te gaan. Indien uw kaart in aanmerking komt voor verlenging is er een knop "Verlengen" beschikbaar waarop u kan klikken.

Indien u tijdens de aanvraag van een nieuwe parkeerkaart de melding krijgt dat er geen producten beschikbaar zijn voor uw aanvraag wijst dit erop dat de stad geen kaarten (meer) beschikbaar stelt voor uw adres.

Het belastbaar feitnummer en OGM-nummer vindt u terug op het laatst ontvangen aanslagbiljet van de gemeentebelasting op de tweede verblijven m.a.w. om een aanvraag te doen voor een parkeerkaart voor 2021, gebruikt u het aanslagbiljet van het aanslagjaar 2020.

Opgelet: u kan het niet aanvragen met het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing.

De nummers welke u nodig hebt, vindt u terug in de kader op het aanslagbiljet.

Het belastbaar feitnummer en OGM-nummer vindt u terug op het laatst ontvangen aanslagbiljet van de gemeentebelasting op de tweede verblijven m.a.w. om een aanvraag te doen voor een parkeerkaart voor 2021, gebruikt u het aanslagbiljet van het aanslagjaar 2020.

Opgelet: u kan het niet aanvragen met het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing.

De nummers welke u nodig hebt, vindt u terug in de kader op het aanslagbiljet.

Retributies

U kunt uw boete opzoeken door naar het "Retributies" scherm te gaan en hier het referentienummer en de opgegeven nummerplaat van uw boete in te geven.

U kunt uw boete betalen door naar de detailpagina van uw boete te gaan. Indien uw boete een open saldo heeft kunt u op de knop "Betalen" drukken.

Hierna wordt u doorverbonden naar het betaalplatform van onze partner Ingenico

U kunt een klacht tegen uw boete indienen door naar de detailpagina van uw boete te gaan en hier op de knop "Communicatie" te drukken. Nadien komt u op een scherm waar u uw klacht kunt ingeven.

Login methodes

het aanmaken van een nieuwe kaart kunt u uw gegevens ingeven via uw eID kaart. Hiervoor moet u een java applet installeren en over een eID kaartlezer beschikken.

Zie eid.belgium.be voor meer info omtrend eID.


Algemene voorwaarden